Republiková Grand Prix UŠO

Dům kultury Žďár nad Sázavou 24. - 26. 9. 2021

Program


Covidové podmínky účasti:

Pořadatel takovéto akce musí zajistit, kontrolu všech účastníků zda mají splněnou jednu ze tří podmínek pro vstup do prostoru KD ve Žďáru nad Sázavou. Citace:

Organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci!

Těmi podmínkami jsou (nejdříve stručné shrnutí, přesná citaci níže):

1) Ukončené očkování druhou dávkou alespoň 14 dnů
2) Negativní antigenní test max. 3 dny starý
3) Negativní PCR test max. 7 dnů starý
4) Prodělání kovidu v posledních 180 dnech

A jak by to mělo vše probíhat? Agentura u vstupu bude kontrolovat doklady prokazující splnění jedné z uvedených podmínek. Každý účastník, kteří se prokáže splněním jedné z podmínek obdrží "speciální" pásku na ruku a při dalším opakovaném vstupu již nebude třeba podmínky znovu prokazovat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu akce nebude žádné oficiální testovací místo ve Žďáru k dispozici, žádáme vás abyste si vše potřebné vyřídili včas před odjezdem z vašich domovů. Věřte, že situace není příjemná především pro nás organizátory.

Přesná citace podmínek účasti:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Aktuální opatření naleznete přehledně na webu Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

Hrací místo

Dům kultury Žďár nad Sázavou

Hodnota odměn převýší
200 000 Kč

Hrajeme o finanční prémie, trofeje a věcné ceny.
To vše bez kreditů = hry na terčích jsou ZDARMA!